Özel Hastaneler Pandemi Hastanesi İlan Edildi!

Özel Hastaneler Pandemi Hastanesi İlan Edildi!

Ülkemizde soluksuz bir şekilde çalışmaya devam eden sağlık bakanlığından yeni genelge!

11 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamayla birlikte ilk korona virüs vakası doğrulanmış bulunmaktaydı. Virüsün yayılma hızını minimuma indirmek amacıyla yapılan çalışmalar son sürat devam ederken. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni karar ile birlikte tüm özel hastaneler Pandemi Hastanesi ilan edildi.

 

"Pandemi : Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim."

 

Yayınlanan genelge de 12 madde yer almakta:

1- Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar

Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık

kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.

2- Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç

Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım

yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi** olarak kabul edilir.

*Pandemi süresince Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları

veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir.

**Pandemi Hastanesi: COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin

yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.

3- Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi

Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulmalıdır.

4- Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım

ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda

diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi

başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon

onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar

mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.

5- Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi

servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir.

6- Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım

ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize

edilmelidir.

7- Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı

belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır.

8- Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde

çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir.

9- Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin

yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu

hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve

rezerve olarak tutulması gerekmektedir.

10- Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak

şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel

görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir.

11- İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer

değişikliğini yapmakta tam yetkilidir.

12- COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan

il/ilçe hastaneleri, bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri

alarak sevkini gerçekleştirmelidir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol

Merkezleri tarafından koordine edilir.

 

5 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ